Alfabeto rromano o internacionalo     Lakhatyikone betüvonența (k)     Ungure betüvonéncá
O Izsák kérgyijász szár phéngyász o Drágon Dél
21
1 O Drágon Dél áldingyász lá Sárá szár phéngyász,
the kérgyász lá Sáráké szo phéngyász ánglá kode.
2 The i Sárá bárész ácsijász
the neszveijász jékhé csász pé lé Ábrahámoszkré phuribé,
án kode reme káná phéngyász lészké o Dél.
3 O Ábrahám kide csugyász pészkré csávészkro náv Izsák,
a szávehe neszveijász lészké i Sárá.
4 Szár phéngyász lészké o Dél,
o Ábrahám körbe csingyász pészkré csász,
lé Izsákosz,
káná ohhto gyészéngro hászlo.
5 O Ábrahám sălé borséngro hászlo,
káná kérgyijász lészkro csávo,
o Izsák.
6 The i Sárá ode phéngyász:
— O Dél kérgyász mán té ászáv,
szekkon kon hájárélá,
ászálá máncá.
7 The té kede phéngyász:
— Kon phéngyáhász lé Ábrahámoszké
ké i Sárá délá csucsi jékhé ciné csász?
The pé lészkré phuribé jékhé csász neszveijom lészké!
I Hágár the lákro csávo násádé hászlé
8 O csávo báro kérgyijász,
the hász lilo káthá i csucsi.
O Ábrahám kérgyász jég báro vendégségosz
án kodo gyész káná hászlo lilo káthá csucsi o Izsák.
9 I Sárá dikhjász ké ászányász kodo csávo
szávehe neszveijász lé Ábrahámoszké i Hágár kátho Egyiptomosz,
10 the ode phéngyász lé Ábrahámoszké:
— Násáv kálá szogáloviszá the lákré csász!
Ké ná ácsélá morré csávehe,
lé Izsákohá khájcs bárvájibo
pá kálá szogáloviszákro csávo.
11 Kide szo phéngyász ná pré csejijász lé Ábrahámosz,
ké pá lészkro csávo hász i dumá.
12 The o Dél ode phéngyász lé Ábrahámoszké:
— Té ná rusész vás o csávo the vás tri szogáloviszá!
Kér lá Sáráké szemindenosz szo mángél tutár,
ké kátho Izsák ávéná o csávé
pá szávé phéngyom ké ávéná tutár.
13 De té ándrá lá szogáloviszákro csávo kéroho jég néposz,
vo tro csávo hino.
14 Jokor toszárrá o Ábrahám ustyijász,
lijász mángro the jég ákhoro pányin,
dinyász lész lá Hágáráké
the csugyá lész pé lákro dumo.
Dinyász lá té lákré csász the csugyá lá dromészké.
Voj gijász pészké the phirélász án Pusztá Beérseba.
15 Káná ná máj hász pányin án ákhoro,
télá jég bokrosz mikjász pészkré csász.
16 The gijász té bésél dur lésztár,
kiszo dur szár csudész jég nyilosz,
ké ode gindingyász:
„Ná kámáv té dikháv szár mérél morro cino csávo.”
Kodé bésélász pásél the rovélász.
17 O Dél hájárgyász lé csász
the lé Délészkro angyalosz ákhárgyász ándrá o mennyosz lá Hágárá
the ode phéngyász láké:
— Szo hin tuvá,
Hágár?
Ná dárá,
ké o Dél hájárgyász lé csász kodothár káj hino.
18 Ustyé opré the hhudé tré csász vásztésztár,
ké kéroho ándrá lészté jég báro nyámosz!
19 O Dél phutrigyász lákré jákhá
the voj dikhjász jég hhányik.
Gijász the phérgyász o ákhoro pányehe
the dinyász lé ciné csász té piél.
20 The o Dél lé csávehe hászlo,
the vo bárijász.
Bésjász án pusztá the szityijász té nyilazinél.
21 Bésélász án Pusztá Párán
the lészkri déj ángyász lészké jékhá rromnyá kátho lé Egyiptomoszkro thém.
Lé Ábrahámoszkro the lé Abimelekoszkro coláhháribo
22 Án kode reme o krájisz o Abimelek the o Pikol,
lészkré szuglágyimászkro báro séfosz,
ode phéngyász lé Ábrahámoszké:
— O Dél tuvá hino án szemindenosz szo kérész.
23 Ákáná coláhhár po Dél ké ná cselinehe incse mán,
incse morré csávén,
incse morré csávéngré csávén!
The kiszo pátyiválo ávehe tu máncá
the lé thémeheb án szávo bésész szár idegenyon,
szár mé homász tuvá.
24 O Ábrahám ode phéngyász:
— Coláhháráv.
25 De o Ábrahám inké ode phéngyász lé Abimelekoszké:
— Tré szogálovi csudé o vászt zoráhá pé morri hhányik.
26 O Abimelek ode phéngyász lészké:
— Ná dzsánáv kon kérgyász kede butyi.
Tu ná phéngyán mángé,
the mé ná hájárgyom dzsi ákáná.
27 The o Ábrahám lijász bákrén,
busznyánc the gurunyán,
dinyá lén lé Abimelekoszké,
the kérdé jég phángyibo duj dzsiné.
28 O Ábrahám fére csugyász éftá terné bákrén ándrá turmá.
29 The o Abimelek ode phucsjász lé Ábrahámosztár:
— Szo hin kálá éftá terné bákréncá szávén fére csugyán lén?
30 The o Ábrahám ode phéngyász:
— Lé kálé éftá terné bákrén ándrá morro vászt,
kodo té ávél morro tanuvosz
ké mé kérgyom kede hhányik.
31 Vás ode kodo thán kide bicsol Beérseba,
d ké kodé coláhhárdé von duj dzsiné.
32 The kérdé jeg phángyibo ká Beérseba.
Pálá kode o Abimelek the o Pikol,
lészkré szuglágyimászkro báro séfosz,
ustyilé the pálé iszeilé án lé filiszténéngro thém.
33 Ká Beérseba o Ábrahám ültetingyász
jég kást szávo kérélá lulugyá,
the kodé ákhárgyász lé Drágoné Délészkro náv,
lé Délészkro szávo hász
the szávo ávélá án szásztyi reme.
34 The othe bésjász but gyészá
án lé filiszténéngro thém szár jég idegenyon.