130
Muro sufleto, ajuchear le Raies!
Ăc ghili cana uștenas co Ierusalimo.
Andal adîncuri dav tut mui, Raia!
Raia, așun muro glaso!
Che can te len seama cana dav mui anda ajutoreste!
Te afi închearesas goghi ăl bezeha, Raia,
con daștilas te beșel andă pîrnende, Raia?
Dar tute si iertarea,
cadea că ăl manuș daran tutar.
Ajuchearav le Raies,
muro sufleto ajuchearel
hai speriv că va cherela so phendeas.
Muro sufleto ajuchearel le Raies mai but dă sar ăl stejerea e deteherin,
⸤da,⸥ mai but dă sar ăl stejerea e deteherin.
Israel, pachea că o Rai va cherela so phendeas,
căci co Rai si mila cai aciol,
hai ov si gata te pochinel anda amende totdeauna!
Numa ov va pochinela anda o Israelo anda saoră bezeha lesche.