Ăl palune sicaiimata le Moiseasche
(O deuteronomo 27—34)
O deuteronomo
O Israel trăbul te închearel o phanglimos
27
27:1–30:20
O Moisea phenel le poporosche te ramol e cris păl bar
O Moisea hai ăl phure le Israelosche poruncisardes le poporosche:
— Închearen saoră porunci save dav len tumenghe aghes! Cana nachena o Iordano ando them savo del les tuche o Rai, cheo Del, te vazden niște bar bare hai te văruin len! Te ramon pă lende saoră vorbe cadal sicaiimasche, păce nachlen te gian ando them savo del les tumenghe o Rai, tumaro Del, ăc them andă savo thabdel thud hai abghin, sar phendeas tumenghe o Rai, o Del tumare dadengo! Păce nachena o Iordano, te vazden po Plai o Ebal ăl bar cadala, save porunciv tumenghe aghes te vazden len hai te văruin len! Othe te cheren ăc altari le Raiesche, tumare Devlesche, ăc altari barăngo! Hai ta na cheren buchi ăl bar bucheanța sastresche! Numa anda barănde întregi te vazdes o altari le Raiesco, che Devlesco! Te anes phabarimata le Raiesche, che Devlesche! Te anen jertfe paceache hai te han len othe, hai te bucurin tumen angla o Rai, tumaro Del! Te ramon păl bar mișto hai claro saoră vorbe cadal sicaiimasche!
O Moisea hai ăl rașaia anda o neamo le levițengo phendes saoră Israelosche:
— Israel, acen hai așunen! Aghes cherdilen o poporo le Raiesco, tumare Devlesco. 10 Te așunen catar o glaso le Raiesco, tumaro Del, hai te cheren ăl porunci hai ăl crisimata lesche, save dav len tumenghe aghes!
Ăl armaia poa Plai Ebal
11 Ando ghes codova, o Moisea phendeas le poporosche:
12 Păce nachlen o Iordano, ăl neamuri o Simeon, o Levi, o Iuda, o Isahar, o Iosif, hai o Beniamin te beșen andă pîrnende po Plai o Garizim, caște binecuvintin le poporos! 13 Hai ăl neamuri o Ruben, o Gado, o Așer, o Zabulon, o Dan hai o Neftali te beșen po Plai o Ebal, caște den armaia! 14 Hai ăl levițea te phenen zurales saoră murșenghe anda o Israel: 15 «Dino armaia te avel o manuș savo va cherela ăc del cioplime sau ăc del ciordino, orso buchi savi si ăc giungalimos anda o Rai, cherdo catar ăc manuș sicado, hai va ciula les andăc than ⸤te închinol pes lesche⸥ cioreal!»
Hai saoro poporo te del anglal: «Amin!»
16 «Dino armaia te avel cova cai ni cinstil pe dades hai pe da!»
Hai saoro poporo te del anglal: «Amin!»
17 «Dino armaia te avel cova cai muchil o bar le hotarăsco avrengo!»
Hai saoro poporo te del anglal: «Amin!»
18 «Dino armaia te avel cova cai cherel ăc corăs te hasaol po drom!»
Hai saoro poporo te del anglal: «Amin!»
19 «Dino armaia te avel cova savo ni crisol ciaces le străiinos, le orfanos hai le phivlea!»
Hai saoro poporo te del anglal: «Amin!»
20 «Dino armaia te avel cova cai sovel le romneasa pe dadeschi, că mahril o pato pe dadesco!»
Hai saoro poporo te del anglal: «Amin!»
21 «Dino armaia te avel cova cai sovel ăc animalosa!»
Hai saoro poporo te del anglal: «Amin!»
22 «Dino armaia te avel cova cai sovel pe pheasa, e cei lesche dadeschi sau e cei lesche dachi!»
Hai saoro poporo te del anglal: «Amin!»
23 «Dino armaia te avel cova cai sovel pe soacrasa!»
Hai saoro poporo te del anglal: «Amin!»
24 «Dino armaia te avel cova cai del dab avre manușăs cioreal!»* Ando originalo nai claro. Mai daștil te hacheardeol: „Dino armaia te avel cova cai mudarel avre manușăs cioreal!”
Hai saoro poporo te del anglal: «Amin!»
25 «Dino armaia te avel cova cai lel love caște mudarel ăc manușăs bi doșaco!»
Hai saoro poporo te del anglal: «Amin!»
26 «Dino armaia te avel con ni cherel cadav sicaiimos!»
Hai saoro poporo te del anglal: «Amin!»

*27:24 Ando originalo nai claro. Mai daștil te hacheardeol: „Dino armaia te avel cova cai mudarel avre manușăs cioreal!”