43
Ker manghe ciacimos, Devla,
ajutisar man andă mîrî kauza kontra ăk neamoski bi pakeamasko!
Hastra man katar ăl manuș ohamne hai nasul!
Kă tu san o Del kai san mîrî azăvada:
anda soste gonis man?
Soste orkai giav, giav rovindos prigonime katar o dușmano?
De drom ki lumina hai keo ciacimos, kaște phiraven man
hai te înghearen man kă keo plai o sfînto hai ko than ke beșimasko!
Atuncia va giava ko altari le Devlesko,
ko Del kai kerel man te bukuriv man but mai but.
Va lăudiva tut le harfasa, Devla, muro Del!
Soste san tristo, muro ilo,
hai soste vakis andă ma?
Ajukear le Devles, kă pale va lăudiva les,
mîrî mîntuirea, muro Del!