100
Sar nais le Rajesqe?
(Äk gili naimaski.)
Zbärïn ⸤dä bukurě⸥ karing o Raj, saorï phuv!
Sluźin le Rajesqe bukurǎça,
aven angla lesθe gilǎnça veseliaqe!
Ʒanen kä numa o Raj si Del!
Ov kerdǎ amen, lesqe sǎm.* O oriʒinalo naj klaro. Maj daśtil te xakǎrdǒl: „Ov kerdǎ amen, na ame.”
Sǎm lesqo poporo, e turma kaθar si les griźa.
Ïntrin naimaça pä lesqe porci,
laudaça anθä lesqe barǎ!
Nain lesqe haj läudin lesqo anav!
Kä o Raj si laćho,
lesqi mila kaj ni termenil pes va aćhola ïntotdjauna,
haj lesqo pakjamos anθa-k njamo anθä aver njamo.

*100:3 O oriʒinalo naj klaro. Maj daśtil te xakǎrdǒl: „Ov kerdǎ amen, na ame.”