16
E Agar haj o Ismael
E Saraj e rromni le Avramosqi ni kerdǎsas lesqe nić äk ćhavo. Lan sas lan äk roaba eʒiptjanka p-o anav Agar. Haj e Saraj phendǎs le Avramosqe:
— Dikh, o Raj ni muklǎ man te kerav ćhave. Rugiv tut te ʒas kä mïrï roaba, kadǎ daśtiva te avel man ćhave laθar!
O Avram aśundǎs so phendǎs e Saraj. E Saraj e rromni le Avramosqi lilǎs le eʒiptjanka Agar, pe roaba, haj dǎ lan dä rromni pe rromesqe le Avramosqe, pala so o Avram beślos deś bärś anθ-o Them Kanaan.
Ov gelos ke Agar haj oj aćhilis khamni. Kana oj dikhlǎ pes khamni, dikhlǎs opral pe stäpïnka. Haj e Saraj phendǎs le Avramosqe:
— Tu san dośalo sosθe kerdǒl manqe! Me dinem mïrï roaba anθä kiri angali, haj oj kana dikhlǎs kä aćhili khamni, dikhlǎ man opral. O Raj te kerel kris maśkar amenθe!
O Avram phendǎs palpale le Sarajaqe:
— Dikh, ki roaba si anθä kǒ vast. Ker laqe so tu kames!
Haj e Saraj phiradilis nasul laça, haj e Agar naślis laθar. Haj o Ïnʒero le Rajesqo arakhlǎ lan paśaj xaing anθ-e mulani, paśa o drom kaj ïngǎrel k-o Śur. Ov phendǎs:
— Agar, e roaba le Sarajaqi, kaθar aves haj kaj ʒas?
Haj oj phendǎs:
— Naśav kaθar mïrï stäpïnka, e Saraj.
O Ïnʒero le Rajesqo phendǎs laqe:
— Bolde tut kä kiri stäpïnka haj aśun laθar, beś telal laqo vast!
10 O Ïnʒero le Rajesqo phendǎ:
— Si te butǎrav but ke ćhaven, si te aven kadǎ dä bare kä ni daśtin te aven ginde.
11 O Ïnʒero le Rajesqo phendǎs:
— Dikh, akana san khamni. Si te biandes* Biandes äk ćhavo = keres äk ćhavo äk ćhavo kaj si te ćhus lesqo anav Ismael, O anav Ismael xakǎrdǒl „o Del aśunel”. kä o Raj aśundǎs ki dukh. 12 Ov si te avel sar äk xär sälbatiko maśkar äl manuś. Lesqo vast si te avel vazdino karing sǎ äl manuśa haj o vast saorä manuśänqo si te avel vazdino karing lesθe, haj si te avel korkoro bi phralenqo.
13 Haj oj ćhutǎs o anav le Rajesqo kaj dǎ laqe duma:
— Tu san o Del kaj dikhel man.
Kä oj phendǎs: „Ćaćes? Kate me dikhlem kodoles kaj dikhlǎ man!” 14 Kodolasqe e xaing kodoja bućholas Lahaj-Roi: „E xaing Kolesqi kaj si ʒungado haj dikhel”. Oj si maśkar o Kades haj o Bared.
15 E Agar biandǎs le Avramosqe äk ćhavo, haj o Avram ćhutǎs lesqo anav Ismael. 16 Le Avramos sas les oxtodeśa haj śov bärśa kana e Agar biandǎs lesqe le Ismaelos.

*16:11 Biandes äk ćhavo = keres äk ćhavo

16:11 O anav Ismael xakǎrdǒl „o Del aśunel”.