18
O Pavel anθ-o Korinto
Pala kodoja o Pavel telǎrdǎs anθa-i Atena haj gelos k-o Korinto. Othe arakhlǎs äk evreo p-o anav Akuila, savi cïrdilas pes anθ-äk familia anθa o foro Pont. Na dä but timpo ov avilos anθa-i Italia pe rromnǎça, e Prisćila, kä o baro thagar o Klaudiu porunćisardǎsas ka saorä evrea te telǎren anθa-i Roma. O Pavel gelos lenθe haj aćhilos lenθe kä kerenas sa kodoj buki, kerelas buki lença, lenqi buki sas te kerel korturi. Ov delas duma anθ-e sinagoga anθä fiosavo Sabato haj ïnćerkolas te kerel le evreen haj le grećen te pakǎn.
Dar kana aviles o Sila haj o Timotej anθa-i Maćedonia, o Pavel dinǎ pǒ timpo sǎ le kuvïntosqe haj sikavelas le evreenqe kä o Isus si o Kristos. Dar anθa kodoja k-äl evrea uśtenas lesqi kontra haj xulinas les, o Pavel skuturisardǎs pe coale haj phendǎ lenqe:
— Tumaro rat te perel pä tumaro śäro, me sem uźo. Dakanara va ʒava k-äl neevrea.
Haj päće ïnklistos othar, ïntrisajlos anθ-äk kher äk manuśäsqo savo daralas kaθar o Del. Lesqo anav sas Titus Just, haj lesqo kher sas paśa-i sinagoga. Haj o Krisp, o baro le sinagogaqo, pakǎjas anθ-o Raj ku saoro kher piro. Haj but anθa-l korintea save aśundesas le Pavelos pakǎjes haj sas bolde. Anθ-äk rǎt o Raj phendǎs le Pavelosqe anθ-äk dikhimos:
— Na dara, de duma haj ta na aćhos! 10 Kä me sem tuça, haj konik ni va ćhula o vast pä tuθe kaśte kerel tuqe nasul, kä but anθa-l manuś kadal forosqe si mïrä.
11 Kadǎ kä ov aćhilos othe äk bärś haj epaś haj sikavelas maśkar lenθe o kuvïnto le Devlesqo.
12 Anθ-o timpo so o Galion sas guvernatori anθ-o cinuto Axaja, äl evrea uśtiles äk gïndoça kontra le Pavelosqi haj ïngǎrde les angla-i kris 13 phenindos:
— O manuś kadava acïcol le manuśän te ïnkinon pes le Devlesqe anθ-äk felo kaj si kontra le krisaqi.
14 Kana o Pavel kamnos te del duma, o Galion phendǎs le evreenqe:
— Te afi sas e vorba anθa daićesθe kerdo bango sau äk buki nasul, mo evrea, aśunavas tumen. 15 Dar kana si e vorba anθa vorbenθe, anθa anavesθe haj anθa tumari kris, si tumari treaba! Me ni kamav te krisov kadal bukǎ.
16 Haj gonisardǎ len kaθar e kris. 17 Atunć saorä lumǎ ćhutes o vast p-o Sosten, o baro le sinagogaqo, haj marde les angla e kris. Dar le Galios ni dukhalas les kaθar sǎ kadala.
O Pavelo anθ-o Jerusalimo haj anθ-e Antiohia
18 O Pavel maj aćhilos othe but timpo. Pala kodoja lilǎ pesqe vast laćho kaθar äl phral. Tunzisardǎs pǒ śäro anθ-e Kenkrea* E Kenkrea si äk porto kä deś kilometra k-o esto kaθar o Korinto., käć xalǎsas äk phanglimos. Haj telǎrdǎs le korabiaça karing e Siria le Prisćilaça haj le Akuilaça. 19 Aresles anθ-o Efes, haj o Pavel muklǎs le Akuilas haj le Prisćila othe. Haj ov gelos ke sinagoga haj beślos dä vorbä le evreença. 20 Kadala rugisarde les te aćhol lenθe maj but timpo. Dar ov ni kamnos, 21 lilǎ pesqe vast laćho lenθar haj phendǎs:
— Kana va kamela o Del, va riva man pale tumenθe.
Pala kodoja telǎrdǎ le korabiaça anθa o Efes.
22 Ke Ćezarea dinǎ pes tele anθa-i korabia haj uśtilos k-o Jerusalimo kaśte salutil e khangeri. Pala kodoja telǎrdǎs ke Antiohia. 23 Päće beślos othe äk timpo, telǎrdǎs haj nakhlos anθa o cinuto le Galaciaqo haj le Friʒiaqo, zurǎrindos saorä ućenićen.
O Apolo
24 K-o Efes avilos äk evrǒ savo bućholas Apolo, savo cïrdilas pes anθa o foro Aleksandria, savo delas duma miśto haj prinʒanelas miśto äl Skripturi. 25 Sas sikado anθa o drom le Rajesqo, delas duma jagaça haj sikavela ćaćes anθa o Isus, makar kä ni prinʒanelas numa o bolimos le Joanosqo. 26 Ïnćeposajlos te del duma bi daraqo anθ-e sinagoga. Kana aśunde les, e Prisćila haj o Akuila lile les pesθe, sikade les haj aźutisarde les te xakǎrel maj miśto o drom le Devlesqo.
27 Pala kodoja ov kamnos te ʒal anθ-e Axaja, haj äl phral zurǎrde les haj ramosardes le ućenićenqe te primin les miśto. Kana areslos othe, aźutisardǎs but kolen save pakǎjes prin o miśtimos le Devlesqo, 28 kä zuralimaça mardǎ le evreen anθä lenqe vorbe angla saorï lumǎ haj sikadǎ lenqe anθa-l Skripturi kä o Isus si o Kristos.

*18:18 E Kenkrea si äk porto kä deś kilometra k-o esto kaθar o Korinto.