23
I Sárá mujász the o Ábrahám cingyász jég thán té párrunél lá
I Sárá jég săl the bis the éftá bors dzsidzsijász. Kicom borsá dzsidzsijász i Sárá. I Sárá mujász án Kirját-Arbá (szávo ágyész o Hebron hino), án thém Kánaán. O Ábrahám ándré gijász án sátrá té rovél the té busulinél vás i Sárá. Pálá kode ustyijász pásá pészkri rromnyi, szávi muji hászi, the dinyász dumá lé hhétitonéncá:
— Mé hom jég idegenyon, szávo ávijom máská tuméndé. Dén mán jég párrumászkro thán kádé tuméndé, káj té párrunáv morrá rromnyá, szávi muji hinyi!
O hhétitenye pálé phéndé lé Ábrahámoszké:
— Hájár ámén, rájá! Tu hán jég báro mánus lé Délészkro máská áméndé. Párrun trá rromnyá án szávo hin máj lácso thán áméndé! Nányi khádzsino szávo té ná mikél té párrunész trá rromnyá pé pészkro párrumászkro thán.
O Ábrahám ustyijász the télé bángyijász ánglá kolá mánusá szávé kodé dzsidzsilé, ánglá o hhétitenye. The kide dinyász dumá léncá:
— Dáke mikén mán té párrunáv morrá rromnyá, hájárén mán! Mángén án morro náv lé Efronosz, lé Cohhároszkro csávo té dél mán o barlangosz Makpéla, szávo lészkro hino the szávo hin pé lészkré málészkro szilosz! Ári pocináv lészké o szászto thán, té ávél mán jég párrumászkro thán máská tuméndé.
10 Té o Efron kodé bésélász másko hhétitenye. The o hhétitánosz Efron pálé phéngyász lé Ábrahámoszké té hájárén o hhétitenye, szászté szávé ávilé ká lé foroszkri partá:
11  — Ná, morro ráj, hájár mán! Tuké dáv i mál the o barlangosz szávo án lészté hino. Dáv lén tuké ánglá morro néposz. Párrun trá rromnyá!
12 O Ábrahám télé bángyijász ánglá kolá mánusá szávé kodé béslé 13 the ode phéngyász lé Efronoszké kidé té hájárén kolá mánusá szávé kodé béslé:
— Mángáv tut, hájár mán! Ári pocináv pátyiválész tri mál, lé kálá lové, káj sej párrunáv morrá rromnyá kodé.
14 The o Efron phéngyász pálé lé Ábrahámoszké:
15  — Morro ráj, hájár mán! Stár kilovész the jég pás ezüstosz hin kede kotor phu: szo hin kálá lové vás áméngé?* Stár kilovész the jég pás ezüstosz kide hász páli zsidovonéngri csib stár săl ezüsti sekeli. Párrun trá rromnyá!
16 O Ábrahám hálgátingyász po Efron the méringyász lészké o ezüstosz szávo phéngyász lészké ánglo hhétitenye, stár kilovész the jég pás ezüstosz. Méringyász lén szár máská kolá mánusá szávé lovéncá hhudén pén. 17 The lé Efronoszkri mál án Makpéla, szávo ánglo Mamre hino, i mál the o barlangosz szávo pé mál hino the o szászté kástá szávé hász pé láté, 18 pé lé Ábrahámoszkré vásztá ácsilé ánglo hhétitenye, ánglá szászté szávé ávilé ká lé foroszkri partá.
19 Pálá kode o Ábrahám párrungyász lá Sárá, pészkrá rromnyá, án barlangosz szávo pé mál Makpéla hino, szávo ánglo Mamre hino (szávo ágyész Hebron bicsol), án thém Kánaán. 20 The kide ácsijász pé lé Ábrahámoszkro vászt kátho hhétitenye i mál the o barlangosz szávo pé mál hino, thán káj té párrunén.

*23:15 Stár kilovész the jég pás ezüstosz kide hász páli zsidovonéngri csib stár săl ezüsti sekeli.