🏠 <     Alfabeto le literasa „k”     Alfabeto rromano o internacionalo
O traio le Avraamosco
O Del cherdeas anda o Avraam ăc poporo baro
11
27 Cadala si ăl buchea cai cherdiles ando neamo Terah.
O Terah cherdeas le Avramos,
le Nahoros hai le Haranos.
Hai o Harano cherdeas le Lotos.
28 O Haran mulos angla peo dad o Terah,
ando them pe familiaco,
ando Ur le caldeiengo.
29 O Avram hai o Nahor lile pesche romnea.
O anav le romneaco le Avramoschi sas Sarai.
Hai o anav le romneaco le Nahoroschi sas Milca,
e cei le Haranoschi,
o dad le Milcaco hai o dad le Iscaiaco.
30 Hai e Sarai naștilas te cherel ciave.
Nas la ciave.
31 Hai o Terah leas pe ciaves le Avramos,
le Lotos (o ciavo le Haranosco,
o ciavo lesche ciavesco)
hai pe borea le Sarai
(e romni le Avramoschi,
lesco ciavo),
hai înclisto lența anda o Ur le Caldeiengo
te gian ando Them Canaan,
numa avile ando foro Haran.
Hai othe beșles.
32 O Terah mulos ando Haran
că dui șăla hai pangi bărș.