🏠 <     Alfabeto rromano o internacionalo     Alfabeto le literasa „c”
O salmo 116
Ăk manuș, kai hastrailos ta na merel, del slava le Raies
1 Iubiv le Raies,
kă ov așunel muro glaso kana dav mui leste.
2 Anda kodoia kă ov așundea man,
va dava les mui saorî viața mîrî.
3 Kidenas man ăl dorea le mulimaske
hai lilea man ăk bari dar le thaneski le prahomasko:
semas astardo katar ăk dar hai ăk dukh ileski.
4 Atunci dineam mui o anav le Raiesko:
„Rughiv tut,
Raia,
hastrav mîrî viața!”
5 O Rai si pherdo lacimos
hai si ciacio,
amaro Del si miloso.
6 O Rai păzil kolen kai si sar ăl țignoră:
semas perado,
dar ov hastradea man.
7 Pale av gogheaver,
muro ilo,
kă o Rai kerdea tuke mișto!
8 Ciaces,
tu hastradean mîrî viața katar o mulimos,
mîră iakha katar ăl apsea,
hai mîră pîrne kaște na perav.
9 Va phirava le Raiesa
pe phuv le giuvindenghi.
10 Sas man pakeamos,
kear kana phenavas:
„Sem nasul perado”,
11 i kear atunci kana sigo phenavas:
„Saoră manuș si hohamne!”
12 Sar va pokinava le Raieske
saoră lacimos lesko karing mande?
13 Va anava daro ăk paharo mol kă hastrailem,
hai va dava mui ko Rai pă lesko anav.
14 Angla saoro poporo lesko
va kerava saoră sovelea kai halem len le Raieske.
15 Kuci si angla o Rai
o merimos kolengo kai pakean andă leste.
16 Of,
Raia,
ciaces sem keo robo,
sem keo robo,
o ciavo ke roabako!
Tu putardean ăl komburi kai phangle man!
17 Va anava tuke ăk jertfa andak sinia sfînto naiimaski,
hai va dava mui ko Rai pă lesko anav.
18 Angla saoro poporo lesko
va kerava saoră sovelea kai halem len le Raieske,
19 andăl barea le khereske le Raiesko,
andă keo mașkar,
Ierusalime.
Lăudin le Raies!a