Alfabeto rromano o internacionalo     Lakhatyikone betüvonența (k)     Ungure betüvonéncá
I Rebeká the o Izsák
24
1 O Ábrahám phuro hászlo,
buté borséngro,
the o Drágon Dél áldingyász lész án szemindenosz.
2 O Ábrahám ode phéngyász lé máj báré szogálovoszké án lészkro khér,
szávo o séfosz hászlo pé lészkré szászté butyá:
— Mángáv tut,
csu tro vászt télá morri csáng
3 té coláhhárész mángé po Drágon Dél,
lé mennyoszkro the lá phuvákro Dél,
ké ná lehe jékhé rromnyá morré császké máská lé kánaánéngré csájá,
máská szávé bésáv mé.
4 The dzsász án morro thém,
ká morro nyámosz,
káj té lész rromnyá morré császké lé Izsákoszké!
5 O szogálovosz ode phéngyász lészké:
— The dáke ná kámélá kode cséj té ávél máncá án kádo thém?
Kámpélá té gidzsáv tré csász án kodo thém káthár áviján tu?
6 O Ábrahám ode phéngyász:
— Té vigyázinész té ná gidzsász morré csász kodé!
7 O Drágon Dél,
lé mennyoszkro Dél,
ári ángyá mán ándrá morré dádészkro khér,
ándrá morré nyámoszkro thém,
dinyá mángé dumá the coláhhárgyász pész mángé:
„Doho kádo thém koléngé szávé tutár ávéná”.
Vo trádélá pészkré angyalosz ánglá tuté,
káj othár té lész jékhá rromnyá morré császké.
8 Dáke i cséj ná kámélá té ávél tuvá,
ná riszélá tut khájcs káthá kádo coláhháribo.
Numá té ná gidzsász morré csász kodé pálé!
9 O szogálovosz csugyász pészkro vászt télá lészkré rájészkri,
lé Ábrahámoszkri csáng,
the coláhhárgyász ké kérélá kálá butyá.
10 O szogálovosz lijász désé pupostevén
ándrá pészkré rájészkré pupostevész
the gijász pészké buté lácsé butyáncá káthá pészkro ráj.
Ustyijá the gijász án Mezopotámiá
the othé riszjász án lé Náhhoroszkro forosz.
11 Mikjá káj té bésén télé o pupostevész ávrál o forosz pásá jég hhányik.
Retyi hász,
káná dzsánász o dzsujá pányészké.
12 The ode phéngyász:
Délá,
morré rájészkro,
lé Ábrahámoszkro Dél,
mángáv tut ágyész té dész mán báhht
the té ácsész lácso kárig morro ráj,
o Ábrahám!
13 Dikh,
bésáv pásá kede hhányik
the o csájá ándrá kádo forosz ávéná té cérdén pányin.
14 I cséj száváké phénáv:
„Mángáv tut,
csu télé tro ákhoro té piáv”
the voj ode phénélá
„Pi,
the dáv té tré pupostevén té pién”
kode cséj té ávél kász választingyán lá tu
vás tro szogálovosz o Izsák!
Kide prindzsánoho ké ácsiján lácso kárig morro ráj.
15 Vo ná gátungyász szo phéngyász,
the ávijász lé ákhorehe pé lákro pikho i Rebeká,
lé Betueloszkri cséj,
szávo lá Milkákro the lé Náhhoroszkro csávo hászlo.
The o Náhhor lé Ábrahámoszkro phrál hászlo.
16 Kede cséj zorész sukár hászi,
bári cséj hászi the ná hász láhá incse jég rrom.
The télé gijász ká hhányik,
phérgyász pészkro ákhoro the opré ávijász.
17 The o szogálovosz ánglá láté násjász
the ode phéngyász:
— Mángáv tut,
dé mán ébuká pányin té piáv ándrá tro ákhoro!
18 Voj ode phéngyász:
— Pi,
morro ráj!
The szigo télé lijász o ákhoro the dinyász lész té piél.
19 Pálá szoszté dinyász lész té piél,
ode phéngyász:
— Phéráv pányin té tré pupostevéngé,
té pién dzsi káj dukhol lén.
20 Csugyász o pányin szigo án váluvá,
násjá pálé ká hhányik té phérél pányin,
the ángyász lé szászté pupostevéngé.
21 O mánus dikhjá pé láté the ná phéngyász khájcs,
káj té dzsánél
dáke o Drágon Dél dinyá lész báhht án lészkro phiribo.
22 Káná o pupostevész csejilé pányésztár,
o mánus lijász jég csen szomnákunyi sové gramonéngri
the duj brăcárá szomnákuné,
săl the bisé gramonéngré.a
23 The ode phéngyász:
— Kászkri cséj hán?
Mángáv tut té phénész mángé.
Hin thán vás áméngé án tré dádészkro khér pé retyi?
24 Voj ode phéngyász:
— Mé lé Betueloszkri cséj hom,
szávo lá Milkákro the lé Náhhoroszkro csávo hino.
25 The voj inké phéngyász:
— Hin ámén but cununá the khász,
the hin té thán pé retyi.
26 Akor o mánus án bogéndé csugyász pész
the télé bángyijász ánglá o Drágon Dél
27 the ode phéngyász:
— Áldimén té ávél o Drágon Dél,
morré rájészkro lé Ábrahámoszkro Dél,
szávo lácso the páttyiválo ácsijász kárig morro ráj.
O Drágon Dél ángyász mán ká morré rájészkré phrálá.
28 I cséj khéré násjá
the phéngyász pészkrá dákré családoszké kálá butyá.
29 Lá Rebeká hász lá jég phrál,
the kide bicsijász Lábán.
The o Lábán ári násjász ká kodo mánus ká hhányik.
30 Ké dikhjáhász i csen the o karperecész pé pészkrá phényákro vászt
the hájárgyász szo phéngyász lészkri phén ké:
— Kede phéngyász mángé kodo mánus.
Ávijá ká kodo mánus,
the vo kodé ácsélász lé pupostevéncá ká hhányik.
31 The ode phéngyász:
— Ám ándré,
ké tu áldimén hán lé Drágoné Délésztár!
Szosztár té bésész ári?
Lácsárgyom o khér the kérgyom thán té lé pupostevéngé.
32 O mánus ándré gijá án khér.
Télé lilé o hámosz pá pupostevész,
diné lé pupostevén cununá the khász
the ándé pányin té thovén lészkré pungré,
the té lé mánuséngré szávé lehe hászlé.
33 Pálá kode diné lész té hhál.
The o szogálovosz ode phéngyász:
— Ná hháv dzsi káná ná phénáv szo hin mán té phénáv.
— Dé dumá!
— phéngyász lészké o Lábán.
34 The vo ode phéngyász:
— Mé hom lé Ábrahámoszkro szogálovosz.
35 O Drágon Dél zorész áldingyász morré rájész,
the vo kérgyijász bárválo.
Dinyá lész bákrén,
busznyánb the gurunyán,
ezüstosz the szomnákáj,
szogálovonén the szogáloviszén,
pupostevén the számárén.
36 I Sárá,
morré rájészkri rromnyi,
pé lákré phuribé kérgyász jékhé csász morré rájészké,
the lészké dinyász vo szemindenosz szo hin lész.
37 Morro ráj csugyá mán té coláhháráv
„Té ná lész morré császké rromnyá máská lé kánaánéngré csájá,
máská szávéngré bésáv!
38 Té dzsász ká morré dádészkro khér the ká morré nyámi,
othár té lész morré császké rromnyá!”
39 Mé ode phéngyom morré rájészké:
„The dáke ná kámélá i rromnyi té ávél máncá?”
40 The vo ode phéngyász mángé:
„O Drágon Dél,
szávo mé phiráv ánglá lészté,
trádélá pészkré angyalosz tuvá,
délá tut báhht án tro drom,
the lehe morré császké jékhá rromnyá káthá morré nyámi,
ándrá morré dádészkro khér.
41 The ná riszélá tut khájcs káthá kádo coláhháribo
dáke dzsehe ká morré nyámi the ná déná lá tuké,
ákor opré ávélá bontimén o coláhháribo.”
42 Mé riszjom ágyész ká hhányik the ode phéngyom:
Délá,
morré rájészkro lé Ábrahámoszkro Dél!
Dáke kámész té dész mán báhht
pé kádo drom káj mé dzsáv,
43 dikh,
mé bésáv kádé ká hhányik.
The i cséj szávi ávélá té phérél pányin
the szávészké phénoho:
 »Mángáv tut,
dé mán ébuká pányin ándrá tro ákhoro!« 
44 the phénélá mángé
 »Pi té tu,
the phéroho pányin té tré pupostevéngé
« kede cséj té ávél i rromnyi
szává o Drágon Dél dinyász lá morré rájészkré császké.”
45 Dzsi káj té gátungyom té mángáv mán án morro vogyi,
dikh,
ávijá i Rebeká lé ákhorehe pé lákro pikho.
The télé gijász ká hhányik the phérgyász pányin.
Mé ode phéngyom láké:
„Dé mán té piáv,
mángáv tut!”
46 Voj szigo télé lijász o ákhoro pá pészkro pikho
the ode phéngyász:
„Pi,
the dáv té tré pupostevén té pién.”
Mé pijom the voj dinyász té morré pupostevén té pién.
47 Mé phucsjom látár:
„Kászkri cséj hán?”
The voj ode phéngyász:
„Mé lé Betueloszkri cséj hom,
szávo lé Náhhoroszkro the lá Milkákro csávo hino.”
The csugyom láké i csen án lákro nákh
the o karperece pé lákro vászt.
48 Pálá kode án bogéndé csugyom mán
the télé bángyijom ánglá o Drágon Dél
the áldingyom lé Drágoné Délész,
morré rájészkro,
lé Ábrahámoszkro Délész,
szávo dinyá mán o csácso drom
té láv morré rájészkré phrálészkré csájá lészkré császké.
49 Ákáná,
dáke kámén té szikávén ké lácsé the páttyiválé hán kárig morro ráj,
phénén mángé!
The dáke ná,
té akor té phénén,
káj té dzsánáv kárig té dzsáv!
50 O Lábán the o Betuel ode phéndé lészké:
— Kátho Drágon Dél ávél kede butyi,
ámén nástyik té phénász tuké khájcs.
51 Dikh,
i Rebeká ánglá tuté hinyi,
lé lá the dzsá,
té ávél tré rájészkré császkri rromnyi,
szár phéngyász o Drágon Dél.
52 Káná hájárgyász léngri dumá lé Ábrahámoszkro szogálovosz,
télé bángyijász dzsi ká phu ánglá o Drágon Dél.
53 The ári lijász ezüstityiká the szomnákunéc butyá the rîzész,
the dinyász lén lá Rebekáké,
the dinyász kucs butyá té lákré phrálész the lákrá dá.
54 Pálá kode hhálé the pilé,
vo the o mánusá szávé lehe hászlé,
the télé diné pén.
The toszárrá káná ustyilé,
o szogálovosz ode phéngyász:
— Mikén mán té dzsáv pálé ká morro ráj!
55 Lá Rebekákro phrál the lákri déj ode phéndé:
— I cséj té máj ácsél inké ébuká áméncá,
bá dés gyész,
pálá kode sej té dzsál.
56 De vo ode phéngyász léngé:
— Té ná nyikérén mán pálé,
ké o Drágon Dél dinyá mán báhht pé morro drom!
Mikén mán té dzsáv ká morro ráj!
57 Akor von pálé phéndé:
— Mik té ákhárász ámárá csájá té phucsász látár!
58 Ákhárdé lá Rebeká the phucslé látár:
— Kámész té dzsász kálé mánusehe?
The voj ode phéngyász:
— Kámáv.
59 The miklé té dzsál i Rebeká,
léngri phén,
pészkrá szogáloviszáhá szávi bárárgyá lá,
the té lé Ábrahámoszkro szogálovosz,
the té lészkré mánusén.
60 The áldindé lá Rebeká the ode phéndé láké:
— O,
ámári phén,
té ávész lé mijéngri dej,
lé désé mijéngri,
the kolá szávé tutár ávéná té lén
péngré rusléngré fori!
61 I Rebeká the lákré szogáloviszész
opré ustyilé the opré béslé po pupostevész
the gilé pálá kodo mánus.
Kide lijász o szogálovosz lá Rebeká the gijász pészké.
62 O Izsák ávijász káthá i hhányik Láhháj-Roj,
d ké ákáná bésjász án thém Negevosz.
63 Télá retyi ári gijász té ávél kokorro
káj té gindinél pész kodé pé mál.
The opré dikhjász the dikhjász ké ávén várészo pupostevész.
64 Té i Rebeká opré dikhjász the dikhjász lé Izsákosz
the télé hhutyijász szigo pá puposteve.
65 The ode phucsjász lé szogálovosztár:
— Kon hin kádo mánus szávo ávél ánglá áméndé pé mál?
O szogálovosz ode phéngyász:
— Morro ráj hino.
Akor voj lijász pészkro khoszno the pátyárgyász pész.
66 O szogálovosz phéngyász lé Izsákoszké szemindenosz szo kérgyász.
67 O Izsák ándré ligingyá lá Rebeká án pészkrá dákri,
lá Sárákri sátrá.
Lijász lá Rebeká,
voj hász lészkri rromnyi,
the vo kámnyá lá.
Kide hászlo vigasztalimén o Izsák ké hhájszárgyász pészkrá dá.