Alfabeto rromano o internacionalo     Lakhatyikone betüvonența (k)     Ungure betüvonéncá
I Sárá mujász the o Ábrahám cingyász jég thán té párrunél lá
23
1 I Sárá jég săl the bis the éftá bors dzsidzsijász.
Kicom borsá dzsidzsijász i Sárá.
2 I Sárá mujász án Kirját-Arbá
(szávo ágyész o Hebron hino),
án thém Kánaán.
O Ábrahám ándré gijá án sátrá té rovél
the té busulinél vás i Sárá.
3 The ustyijász pásá pészkri rromnyi,
szávi muji hászi,
the dinyász dumá lé hhétitonéncá:
4 — Mé hom jég idegenyon,
szávo ávijom máská tuméndé.
Dén mán jég párrumászkro thán kádé tuméndé,
káj té párrunáv morrá rromnyá,
szávi muji hinyi!
5 O hhétitenye pálé phéndé lé Ábrahámoszké:
6 — Hájár ámén,
rájá!
Tu hán jég mánus báro lé Délészkro máská áméndé.
Párrun trá rromnyá án szávo hin máj lácso thán áméndé!
Khádzsino nányi szávo té ná mikél
té párrunész trá rromnyá pé pészkro párrumászkro thán.
7 O Ábrahám ustyijász the télé bángyijász
ánglá kolá mánusá szávé kodé dzsidzsilé,
ánglá o hhétitenye.
8 The kide dinyász dumá léncá:
— Dáke mikén mán té párrunáv morrá rromnyá,
hájárén mán!
Mángén án morro náv lé Efronosz,
lé Cohhároszkro csávo
9 té dél mán o barlangosz Makpéla,
szávo lészkro hino the hin pé lészkré málészkro szilosz!
Ári pocináv lészké o szászto thán,
té ávél mán jég párrumászkro thán máská tuméndé.
10 Té o Efron kodé bésélász másko hhétitenye.
The o hhétitánosz Efron pálé phéngyász lé Ábrahámoszké
té hájárén o hhétitenye,
szászté szávé ávilé ká lé foroszkri partá:
11 — Ná,
morro ráj,
hájár mán!
Tuké dáv i mál the o barlangosz szávo án lészté hino.
Dáv lén tuké ánglá morro néposz.
Párrun trá rromnyá!
12 O Ábrahám télé bángyijász ánglá kolá mánusá szávé kodé béslé
13 the ode phéngyász lé Efronoszké
kidé té hájárén kolá mánusá szávé kodé béslé:
— Mángáv tut,
hájár mán!
Ári pocináv pátyiválész tri mál,
lé kálá lové,
káj sej párrunáv morrá rromnyá kodé.
14 The o Efron phéngyász pálé lé Ábrahámoszké:
15 — Morro ráj,
hájár mán!
Stár kilovész the jég pás ezüstosz hin kede kotor phu:
szo hin kálá lové vás áméngé?
a Párrun trá rromnyá!
16 O Ábrahám hálgátingyász po Efron
the méringyász lészké o ezüstosz szávo phéngyász lészké ánglo hhétitenye,
stár kilovész the jég pás ezüstosz.
Méringyász lén szár máská kolá mánusá szávé lovéncá hhudén pén.
17 The lé Efronoszkri mál án Makpéla,
szávo ánglo Mamre hino,
i mál the o barlangosz szávo pé mál hino
the o szászté kástá szávé hász pé láté,
18 pé lé Ábrahámoszkré vásztá ácsilé ánglo hhétitenye,
szászté szávé ávilé ká lé foroszkri partá.
19 Pálá kode o Ábrahám párrungyász lá Sárá,
pészkrá rromnyá,
án barlangosz szávo pé mál Makpéla hino,
szávo ánglo Mamre hino
(szávo ágyész Hebron bicsol),
án thém Kánaán.
20 The kide ácsijász pé lé Ábrahámoszkro vászt kátho hhétitenye
i mál the o barlangosz szávo pé mál hino,
thán káj té párrunén.