Alfabeto rromano o internacionalo     Lakhatyikone betüvonența (k)     Ungure betüvonéncá
O Dél ná mikjász lé Abimelekosz té kérél bűnosz
20
1 O Ábrahám gijász othár án lé Negevoszkro thém.
Bésjász máská o Kádes the o Sur.
Káná bésjász szár jég idegenyon án Gerár,
2 ode phéngyász pá pészkri rromnyi,
pá Sárá,
ké:
— Morri phény hinyi.
O Abimelek,
lé Gerároszkro krájisz,
trányász mánusén the lijász lá Sárá.
3 Akor o Dél szikágyász pész retyál án szunészté lé Abimelekoszké
the ode phéngyász lészké:
— Dikh,
mérehe vás kede dzsuji szává liján lá,
ké hinyi ávré rromészkri.
4 O Abimelek ná riszjász láté,
vás ode ode phéngyász:
— Rájá,
csácsész ké mudárész kolé néposz szávo bidosákro hino?
5 Ná vo phéngyá mángé ké lészkri phén hinyi?
The ná voj phéngyász ké vo lákro phrál hino?
Mé kede zsuzsé vogyehe the zsuzsé vászténcá kérgyom lá.
6 O Dél ode phéngyász lészké án szunészté:
— Té mé dzsánáv ké kede kérgyán lá zsuzsé vogyehe,
vás ode ácságyom tut
té ná kérész bűnosz szembe máncá.
Vás ode ná mikjom té riszész láté.
7 Ákáná dé kálá rromnyá pálé lákré rromészké,
ké vo profétosz hino.
Mángélá pész vás tuké the dzsivehe.
The dáké ná dész lá pálé,
té dzsánész ké csácsész ké mérehe,
tu the szekkon szávé tiré hiné.
8 O Abimelek ustyijász jokor toszárrá,
the ákhárgyász pészkré szászté szogálovonén.
Káná phéngyász léngé mindenosz szo phéngyász o Dél,
o mánusá zorész dáráné.
9 O Abimelek ákhárgyász lé Ábrahámosz
the ode phéngyász lészké:
— Szo kérgyán áméngé?
Szo dzsungájibo kérgyom mé szembe tuvá,
ké ángyán pé mándé the pé morro thém
a jég báro dzsungájibo?
Kérgyán máncá kiszé butyá szávé ná kámpijász té kérész.
10 The o Abimelek inké té ode phéngyász lé Ábrahámoszké:
— Pé szoszté gindingyán tut káj kérgyán kede butyi?
11 O Ábrahám ode phéngyász:
— Ké phéngyom mángé ké án kádo thém
csácsész ké ná dárán kátho Dél,
the mudáréná mán vás morri rromnyi.
12 The csácsész hin ké morri phény hinyi,
morré dádészkri cséj.
Numá ké nányi i cséj morrá dákri,
the kide ávijá morri rromnyi.
13 The káná o Dél dromészké csugyá mán
ándrá morré dádészkro khér,
phéngyom láké:
„Kide szikáv mángé ári ké drágon hom tuké:
án szekkon thán káj phirász,
té phénész pá mándé ké mé tro phrál hom.
14 O Abimelek hhányárgyász bákrén,
busznyánb the gurunyán,
szogálovi the szogáloviszén,
the dinyász lén lé Ábrahámoszké,
the té lészkrá rromnyá,
lá Sárá,
pálé dinyász lá lészké.
15 O Abimelek ode phéngyász:
— Dikh,
morro thém ánglá tuté hino,
bés káj tu kámész!
16 The lá Sáráké ode phéngyász:
— Dikh,
dáv tré phrálész jég mijá ezüstosz.
Káláhá bidosákri hán ánglá kolá szávé tuvá hiné.
Nincsészár ná hán bünöson.
17 O Ábrahám mángjász pész lé Délészké,
the o Dél szásztyárgyász lé Abimelekosz,
lészkrá rromnyá the lészkré szogáloviszén,
kide káj sej té neszvejon.
18 káná o Abimelek lijász lá Sárá,
o Drágon Dél phángjász szekkoná dzsujákri mihe
án lé Abimelekoszkro khér vás i Sárá,
lé Ábrahámoszkri rromnyi.