Alfabeto rromano o internacionalo     Lakhatyikone betüvonența (k)     Ungure betüvonéncá
11
O Drágon Dél kérgyász ándrá o Ábrám jég báro néposz
(11:27-25:11)
Lé Ábrámoszkro családosz
27-29 Kádo hin o történetosz pá lé Tárészkro családosz.
Lé Tárész hász lész trin csávé:
O Ábrám,
o Náhor the o Hárán.
Lé Háránosz hász lész trin csávé:
o Lot,
i Milká the i Jiszká.
O Hárán mujász ánglá pészkro dád o Táré,
ká kodo thém pészkré családoszkro,
án lé káldééngro forosz Ur.
O Náhor lijá lá Milká rromnyáké,
lé Háránoszkrá csá.
O Ábrám lijász pészké rromnyá lá Száraivá.a
30 The i Szárai ná dzsángjász té kérél ciné csávén,
the ná hász lá ciné csávé.
31 O Táré hhunyász pészkré csász lé Ábrámosz,
lészkrá rromnyá lá Szárai,
the lé Lotosz,
pészkré unokávosz,
o csávo lé Háránoszkro b,
the gijász léncá ándrá lé káldééngro forosz Ur
té dzsán án thémc Kánaán,
de káná othé riszlé án forosz Hárán,
othé béslé.
32 O Táré mujász án Hárán
káná hász lész duj săl the páncs bors.