11
Ăl israelițea liles saoro them
16 Cadea că o Iosua lileas saoro them cadava: ăl plaia, saoro Neghevo, saoro Them Goșen, ăl thana orta, e Mulani le Iordanoschi, ăl plaia le Israelosche hai lesche thana orta, 17 catar o Plai Bi Chancesco, savo vazdel pes caring o Seir, gi co Baal-Gad, ande Har le Libanoschi, căl poghea le Plaiesche Hermon. Lileas saoră thagaren lenghe, mardea len hai mudardea len. 18 But timpo cherdeas marimos o Iosua saoră thagarența cadala. 19 Nas nici ăc foro savo cherdeas pacea le israelițența, numa ăl hevițea cai beșenas ando Gabaon. Saoră foruri lile len marindos, 20 anda codoia că sas catar o Rai te cherel lengo ilo sar bar caște mardeon contra le Israeloschi, caște nimicin len, hai ta na fal len nasul lendar, hai te mudaren len sar poruncisardeasas o Rai le Moiseasche.
21 Ando timpo cadava o Iosua ghelos hai chosleas le anachimen pal plaia, anda o Hebrono, anda o Debir, anda Anab hai anda saoră plaia le Iudasche hai anda saoră plaia le Israelosche. O Iosua nimicisardea len hai i lenghe foruri. 22 Ni aciles anachimea ando them le israelițengo, dar aciles numa ande Gaza, ando Gato hai ando Asdodo. 23 O Iosua lileas saoro them, pala sea so phendeas o Rai le Moiseasche. Hai o Iosua dinea les le Israelosche, caște perel fiosave neamosche leschi rig. Pala codoia o them odihnisailos le marimastar.