142
De mui ko Del!
Ăk ghili le Davidoski, kana sas ande peștera, ăk rugăciunea.a 1 Samuel 22:1-2
Ando mui o baro dav mui ko Rai,
ando mui o baro mangav mila katar o Rai.
Ciorav muro roiimos angla leste,
dav duma anda muro pharimos angla leste.
Kana muro duho lășinil andă mande,
tu vardis pă muro drom.
Po drom pă savo phirav
ciutea pes ăk kapkana anda mande.
Dikh kă mîrî ciacii, hai dikh ⸤kă nai konik,⸥
konik ni ajutil man!
Nai man kai te hastrav,
koniva ni kamel te gianel mandar.
Raia, karing tute dav mui!
Phenav: tu san mîrî azăvada,
sea so kamav pe phuv kadaia.
Le seama kana dav mui,
kă sem perado dă sea!
Hastra man katar kola kai nașăn pala mande,
kă si mai zurale dă sar mande!
Înkal man anda o phandaiimos,
kaște naiv ke anaveske!
⸤Atunci⸥ ăl ciace va kidina pes pașa mande,
kă si te keres manghe mișto.

a^ 1 Samuel 22:1-2