130
Muro sufleto, ajukear le Raies!
Ăk ghili kana uștenas ko Ierusalimo.
Andal adînkuri dav tut mui, Raia!
Raia, așun muro glaso!
Ke kan te len seama kana dav mui anda ajutoreste!
Te afi înkearesas goghi ăl bezeha, Raia,
kon daștilas te beșel andă pîrnende, Raia?
Dar tute si iertarea,
kadea kă ăl manuș daran tutar.
Ajukearav le Raies,
muro sufleto ajukearel
hai speriv kă va kerela so phendeas.
Muro sufleto ajukearel le Raies mai but dă sar ăl stejerea e deteherin,
⸤da,⸥ mai but dă sar ăl stejerea e deteherin.
Israel, pakea kă o Rai va kerela so phendeas,
kăci ko Rai si mila kai aciol,
hai ov si gata te pokinel anda amende totdeauna!
Numa ov va pokinela anda o Israelo anda saoră bezeha leske.