O Jákov
3
Szár té ávél ámári csip?
Phrálálé, phényálé, té ná kámén but dzsiné máská tuméndé té ávén tanárá án khángiri, ké dzsánén ké máj pháro itéletosz ávélá ámén ⸤lé tanárán⸥. Ké o szászté vétkezinász án but feli. Dáké ná vétkezinél várékon án pészkri dumá, kodo hin jeg mánus tökéleteson, dzsánél té hhudél pálé té pészkro szászto testosz.
Dáké csász i zabalá lé grászténgé án léngro muj, káj té hájárén pálá áméndé, kide dzsánász té trádász lé grásztén, szávé báré hiné. Té o csonaki báré sej té ávén, he hiné tráné kátho zorálé bárvájá. Sze numá hiné vezetimén káthá jeg cinyi batá káj kámél o mánus. Sze kide hin té i csip. Hin jeg cino kotor ándrá mánus, de lásárél pész báré butyáncá.
Gindinén tumén, ké jég cinyi jág sej lábárél jég báro vés. Té i csip jág hinyi, hinyi phérgyi dzsungáimáhá. I csip hin kodo kotor ándrá áméndé, szávo méjárél o szászto testosz, he lábárél ámári viácá káthá ámáro ternyibo dzsi ká ámáro phuribo. Kede jág hinyi lábárgyi káthá gehená, hinyi inditimén kátho bénk.
Szekkonfeli álati, o báré álati, o csiriklé, o ciné álati the lé pányészkré álati sej té szikávél o mánus, he o mánusá té szikádé lén. De i csip khádzsino ná dzsánél té szikávél lá. Hin jeg dzsungáibo szo nástyik ácsávész lá, phérgyi hinyi mérimászkré mérgohá.
Lá csibáhá lásárász lé Rájász, ámáré Dádész, de sze kolá csibáhá átkozinász lé mánusén, szávé kérgyilé té mezinén lé Délészké. 10 Sze ándrá kodo muj ávél ári té káná lásárász lé Délész, he té káná átkozinász lé mánusén. Phrálálé, phényálé, ná kámpélász té ávél kide! 11 Ándrá jeg forásisz, ándrá jeg hhu, nástyik té thádél té lácso pányin he té dzsungálo pányin. 12 Phrálálé, phényálé, sej té kérél i khiveiná măszlinész, vagy i réz khie? Sze kide jeg londo forásisz nástyik té dél lácso pányin.
O gogyáveribo gyé oprál, kátho Dél, ánél békeségosz
13 Kon hin máská tuméndé máj gogyávér, he kon dzsánél máj but? Kodo kide té szikávél ké gogyávér hino, pé ode ké lészkri viácá lácsi hinyi he ké kérél lácsé butyá kiszé alázatohá, szávo ándrá gogyáveribo ávél. 14 De dáké án tumáro vogyi zorész irigyelinén he kámén té ávén máj báré szár ávérá, akkor ná lásárén tumén ké gogyávér hán he ná hhohhávén koláhá o csácsibo. 15 Kiszo »gogyáveribo« ná ávél gyé oprál, kátho Dél, ké hino pá phu, kodothár ávél szo kámén o mánusá he hino kátho bénk. 16 Ké dáké o mánusá irigyelinén he dáké kámén té ávén máj báré szár ávér, akkor o mánusá dén pén he kérén szekon felon dzsungáibo. 17 Káná o Dél dél várékász gogyi gyé oprál, kodo mánus hin legszigidér zsuzso vogyészkro, csejol lész o békeségosz szekkonehe, ávréncá sukár phirávél pész, phutrido vogyészkro hino, lácsé vogyészkro hino he vázdél lé mánusén, sze jeg hin lészké o mánusá he nányi kétszinüvon. 18 Kolá szávé vázdén ávérén té békülinén ári, ültetinén án békeségosz o magosz szávo ánél o lácsibo.