🏠 <     Alfabeto le literasa „k”     Alfabeto le literasa „c”
O salmo 149
Bukurin tumen khelindos haj gilabandos le Rajesqe!
1 Läudin le Rajes!
a Gilaben le Rajesqe äk gili nevi,
gilaben lesqe laude maśkar äl manuś,
savenqi mila aćhol karing lesθe!
2 Te bukuril pes o Israelo kaθar kova kaj kerdǎ les,
te veselin pes kola kaj beśen anθ-o Siono kaθar lenqo thagar!
3 Te läudin lesqo anav khelimaça,
te gilaben lesqe le tamburimaça haj le harfaça!
4 Kä le Rajes plaćol les lesqo poporo,
haj hurjael śukar kolen kaj naj zurale xastraimaça.
5 Kaθar kadaja ćinstja te bukurin pes kola savenqi mila aćhol karing lesθe,
haj te gilaben bukurǎθar anθä pe paturi!
 
6 Äl laude le Devlesqe te aven anθä lenqo muj
haj äk sabia askucime anθä lenqo vast
7 kaśte räzbunin pes p-äl njamuri anθa nasulimos kerdo
haj te pedepsin le poporǎn!
8 Kaśte phanden lenqe thagaren lancurença
haj lenqe baren kätuśença sastrenqe,
9 kaśte kerdǒl kontra lenqi e kris kaj si ramome!
Kadaja si äk ćinstja anθa saorä savenqi mila aćhol karing lesθe.
Läudin le Rajes!b