🏠 <     Alfabeto le literasa „k”     Alfabeto le literasa „c”
O salmo 122
Haj te ʒas k-o kher le Rajesqo haj te rugis amen anθa lesθe!
Äk gili kana uśtenas k-o Jerusalimo. Äk gili le Davidosqi.
1 Bukurisajlem kana phendinǎjlos manqe:
„Te ʒas k-o kher le Rajesqo!”
2 Haj akanak amare pïrne beśen andrä,
kä ke porci,
Jerusalime.
3 O Jerusalimo si vazdino sar äk foro
kaj kiden pes äl manuś anθ-äk than.
4 Kathe uśten äl njamuri,
äl njamuri kaj ïnkinon pes le Rajesqe,
kaśte läudin lesqo anav,
pala sar porunćisardǎs le Israelosqe.a
5 Kathe beśen p-äl skauja le thagarimasqe
äl ćhave le Davidosqe,
kaśte krison le poporos.
6 Rugin tume anθa-i paćǎ le Jerusalimosqi:
„Kolen kaj jubin tut,
Jerusalime,
te avel len liniśtja!
7 E paćǎ te avel maśkar ke ziduri
haj e liniśtja anθä ke khera bare haj zurale!”
8 Anθ-o drago mïrä phralenqo
haj mïrä amalenqo phenav:
„Te avel paćǎ anθä tuθe!”
9 Anθ-o drago le kheresqo le Rajesqo,
amare Devlesqo,
rugiv man anθa kǒ miśtimos.