🏠 <     Alfabeto le literasa „k”     Alfabeto le literasa „c”
O salmo 100
Sar nais le Rajesqe?
(Äk gili naimasqi.)
1 Zbärïn dä bukurě karing o Raj,
saorï phuv!
2 Sluźin le Rajesqe bukurǎça,
aven angla lesθe gilǎnça veseliaqe!
3 Ʒanen kä numa o Raj si Del!
Ov kerdǎ amen,
lesqe sǎm.
a
Sǎm lesqo poporo, e turma kaθar si les griźa.
4 Ïntrin naimaça pä lesqe porci,
laudaça anθä lesqe barǎ!
Nain lesqe haj läudin lesqo anav!
5 Kä o Raj si laćho,
lesqi mila kaj ni termenil pes va aćhola ïntotdjauna,
haj lesqo pakǎmos anθa-k njamo anθä aver njamo.