🏠 <     Alfabeto le literasa „c”     Alfabeto le literasa „k”
O Isus, Raj le Sabatosqo
Äl ućenićǎ pagen spićǎ anθ-o ges le Sabatosqo
6
1 Anθ-äk ges Sabatosqo,
o Isus nakhelas anθa-l kïmpuri le givesqe.
Lesqe ućenićǎ pagenas spićǎ givesqe,
marenas len anθ-äl vast haj xanas.
2 Niśte fariseǎ phendes:
— Sosθe keren so ni träbul anθ-o ges le Sabatosqo?
3 O Isus dinǎ len anglal:
— Ni ćetisarden so kerdǎs o David kana bokhajlos,
ov haj kola kaj sas leça?
4 Sar ïntrisajlos anθ-o kher le Devlesqo,
lilǎs äl marne kaj ćhunas pes angla o Raj,
xalǎs anθa lenθe
haj dinǎs i kolen kaj sas leça,
äl marne kaj nas len voja te xan len numa äl raśaja.
5 Haj phenelas lenqe:
— O Ćhavo le Manuśäsqo si o Raj le Sabatosqo.
O Isus sastǎrel äk manuś vasteça paralizime
6 Anθä aver ges Sabatosqo,
o Isus ïntrisajlos anθ-e sinagoga haj sikavelas.
Othe sas äk manuś
savesqe o vast o ćaćo sas paralizime.
7 Äl sikaitorǎ le Krisaqe haj äl fariseǎ vardinas k-o Isus
te dikhen kana va sastǎrela anθ-o ges le Sabatosqo,
kaśte daśtin te phenen kä kerdǎs daići kontra le Krisaqi.
8 Ov prinʒanelas lenqe gïnduri,
dar phendǎs le manuśäsqe kaj sas les o vast paralizime:
— Uśti haj beś anθ-o maśkar!
Ov uśtilos haj beślos anθä pïrnenθe.
9 Haj o Isus phendǎ lenqe:
— Pućhav tumen:
anθ-o ges dä Sabat so mukel e Kris te keres?
Te keres miśto sau nasul?
Te xastraves äk viaca sau te distruʒis lan?
10 Atunć vardisardǎs pä sǎ anθä pe riga
haj phendǎs le manuśäsqe:
— Ïntinzosar kǒ vast!
Ov ïntinzosardǎ les haj lesqo vast sastilos.
11 Dar on xolǎjle nasul
haj denas duma maśkar pesθe so te keren le Isusosqe.
O Isus alol le deśudujen apostolǎ
12 Anθ-äl gesa kodola,
o Isus gelos p-o plaj te rugil pes,
haj nakhadǎ saorï rǎt rugindos pes le Devlesqe.
13 Kana parnilos,
dinǎ muj pe ućenićen
haj alosardǎs deśuduj anθa lenθe,
savenqe phendǎ lenqe i apostolǎ:
14 le Simonos,
savesqe phendǎs i Petru,
le Andrejes,
o phral le Petresqo,
le Jakovos,
le Joanos,
le Filipos,
le Bartolomeos,
15 le Mateos,
le Tomas,
le Jakovos le Alfeosqo,
le Simonos,
savesqe maj phendǒl Zeloto,a
16 le Judas le Jakovosqo
haj le Judas Iskariotjano,
savo maj tïrzio bikinel le Isusos.
O Isus sikavel le manuśänqe sar te aven lesqe ućenićǎ
O Isus sastǎrel but manuś
17 O Isus muklǎ pes lença haj oprisajlos anθ-äk than orta.
Othe sas but ućenićǎ anθa lesqe
haj but manuś kaj avilesas anθa saorï Judea,
anθa o Jerusalimo haj paśä kaθar o Tir haj o Sidon,
paśaj marja.
Aviles kaśte aśunen les
haj te aven sastǎrde kaθar lenqe nasfalimata.
18 Kola kinuime kaθar äl duxuri nasul sas sastǎrde.
19 Haj saorä lumǎ rodenas te maken pes lesθar,
kä anθa lesθe ïnklelas äk zuralimos
savo sastǎrelas saorän.
Kon si baxtale
20 O Isus dikhlǎs orta pä pe ućenićǎ haj phendǎs:
— Baxtale sen tume äl ćorä,
kä o thagarimos le Devlesqo si tumaro!
21 Baxtale sen tume,
save sen bokhale akanak,
kä si te aven ćajlǎrde!
Baxtale sen tume save roven akanak,
kä va asana!
22 Baxtale sen tume,
kana äl manuś uron tumen,
gonin tumen,
batźokorin tumen
haj va ćhudena tumare anava sar nasulimos
anθa-i kauza le Ćhavesqi le Manuśäsqo!
23 Anθ-o ges kodova bukurin tumen haj xuten dä veselie,
kä dikh,
tumari pokin si bari anθ-o ćeri!
Maj anglal,
sa kadǎ phiradiles äl dada kadal manuśänqe le prooroćença.
24 Dar,
vaj tumenθar,
bravale,
kä primisarden deźa saorä laćhimos!
25 Vaj tumenθar,
save akanak sen ćajle,
kä va bokhaona!
Vaj tumenθar save akanak asan,
kä va avena triśti haj va rovena!
26 Vaj tumenθar,
kana saorä manuś läudin tumen,
kä sa kadǎ kerenas äl dada kadal manuśänqe
le prooroćença oxamne!
Jubisar ke duśmanos!
27 Dar tumenqe,
save aśunen man,
phenav tumenqe:
Jubin tumare duśmaen!
Keren miśto kolenqe kaj uron tumen!
28 Binekuvintin kolen kaj den tumen armaja!
Rugin tumen anθa kola kaj phiradǒn nasul tumença!
29 Kana dakoniva del tut dab p-äk rig le mosqi,
bolde i kojaver rig!
Haj kana dakoniva lel ki hajna,
muk les te lel i kǒ gad!
30 Koles kaj mangel tuqe,
de les,
haj kana dakoniva lel ke bukǎ,
na mang le palpale!
31 So kamen ka äl manuś te keren tumenqe,
sa kadǎ keren lenqe i tume!
32 Kana jubin kolen kaj jubin tumen,
so lauda te primin?
I äl bezexale jubin kolen kaj jubin len.
33 Haj kana keren miśto kolenqe kaj keren tumenqe miśto,
so lauda te primin?
I äl bezexale keren sa kadǎ.
34 Haj kana den uʒile kolen kaθar pakǎn kä len palpale,
so lauda te primin?
I äl bezexale den uʒile le bezexalen,
kaśte primin palpale sa pe love.
35 Dar tume te jubin tumare duśmaen,
keren miśto haj den uʒile
haj na aźukǎren te len palpale!
Haj tumari pokin va avela bari
haj va avena äl ćhave le maj Bare Devlesqe,
kä ov si laćho kolença kaj ni nain lesqe
haj le nasulença.
36 Aven pherde mila sar i tumaro Dad si pherdo mila!
Na krison avren!
37 Na krison,
haj naj te aven krisome,
na keren dośale,
haj naj te kerdǒn dośale,
jertin,
haj va jertila pes tumenqe!
38 Den,
haj va dela pes tumenqe!
Va ćhula pes anθä tumaro gono äk mäsura laćhi,
mardi,
miśkime,
kadiki dä but,
kä va dela opral.
Kä so mäsuraça mäsurin,
va mäsurila pes i tumenqe.
39 Phendǎ lenqe i äk pilda:
— Daśtil äk koro te sikavel o drom avre koräsqe?
Ni va perena äl duj anθ-e groapa?
40 O ućeniko naj maj baro dä sar pǒ sikaitori,
dar orso ućeniko sikado miśto
va avela sar pǒ sikaitori.
41 Sosθe dikhes e aśkia anθa-i jakh ke phralesqi,
dar ni dikhes e grinda anθa ki jakh?
42 Sar daśtis te phenes ke phralesqe:
«Phrala,
muk man te ïnkalavav e aśkia anθa ki jakh»,
kana tu ni dikhes e grinda anθa ki jakh?
Fäcarnikona,
maj anglal ïnkal e grinda anθa ki jakh,
haj atunć va dikhesa miśto
te ïnkalaves e aśkia anθa-i jakh ke phralesqi!
O pomo haj e roada
43 Nić äk pomo laćho ni kerel roade nasul,
haj nić äk pomo nasul ni kerel roade laćhe.
44 Kä fiosavo pomo prinʒandǒl pala pǒ rodo.
Kä ni kidel pes smokinǎ anθa-l karne,
nić ni kidel pes drakh anθa-l stufiśe karnale.
45 O manuś o laćho ïnkalavel bukǎ laćhe
anθa-i visteria laćhi pe ilesqi,
haj o manuś o nasul ïnkalavel bukǎ nasul
anθa-i visteria nasul pe ilesqi,
kä o muj del duma anθa so pherel kǒ ilo.
Khera vazdine pe stïnka haj p-o kiśaj
46 Sosθe phenen manqe:
«Raiǃa,
raja!»,
haj ni keren so me phenav?
47 Va sikavava tumenqe soça amǎl orso manuś
kaj avel manθe,
aśunel mïrä vorbe haj kerel len.
48 Amǎl äk manuśäça savo kana vazdǎs äk kher,
xanadǎs adïnko haj ćhutǎs e fundacia pe stïnka.
Kana aviles äl paja zurales p-o kher kodova,
ni daśtisajles te miśkin les,
kä sas miśto kerdo.
49 Dar kon aśunel haj ni kerel so phenav,
amǎl äk manuśäça
savo vazdǎs äk kher pe phuv bi fundaciaqo.
Haj aviles zuralimaça äl paja p-o kher kodova,
haj ov sigo pelos,
haj anθa lesθe ni aćhol numa äk grämada phuǎqi.