🏠 <     Alfabeto le literasa „k”     Alfabeto rromano o internacionalo
O salmo 130
Muro sufleto ajuchearel le Raies!
Ăc ghili cana uștenas co Ierusalimo.
1 Andal adîncuri dav tut mui,
Raia!
2 Raia,
așun muro glaso!
Che can te len seama cana dav mui anda ajutoreste!
3 Te afi închearesas goghi ăl bezeha,
Raia,
con daștilas te beșel andă pîrnende,
Raia?
4 Dar tute si iertarea,
cadea că ăl manuș daran tutar.
5 Ajuchearav le Raies,
muro sufleto ajuchearel
hai speriv că va cherela so phendeas.
6 Muro sufleto ajuchearel le Raies mai but dă sar ăl străjerea e deteherin,
da,
mai but dă sar ăl străjerea e deteherin.
7 Israel,
pachea că o Rai va cherela so phendeas,
căci co Rai si mila cai aciol,
hai ov si gata te pochinel anda amende totdeauna!
8 Numa ov va pochinela anda o Israelo anda saoră bezeha lesche.