Alfabeto rromano o internacionalo     Lakhatyikone betüvonența (k)     Ungure betüvonéncá
O phángyibo máská o Dél the o Ábrám
17
1 Káná lé Ábrámosz ényávárdés the ényá bors hász lész,
o Drágon Dél szikágyász pész lé Ábrámoszké
the ode phéngyász lészké:
— Mé hom o Dél Máj Zorálo,
dzsiv tri viácá ánglá mándé bi dosákro!
2 The kéroho jég phángyibo máská mándé the máská tuté,
the kéroho kode ké zorész but dzsiné ávéná tutár.
3 O Ábrám csugyász pész lé csékátehe pé phu.
The o Dél ode phéngyász lészké:
4 — Dikh morro phángyibo szávo kéráv lész tuvá:
Ávehe o dád buté néponéngro.
5 The ná máj bicsuvehe Ábrám,
a the bicsuvehe Ábrahám,
b ké kérgyom tut té ávész buté néponéngro dád.
6 Zorész but mánusá ávéná ándrá tuté,
kéroho ándrá tuté but népi
the ándrá tuté ávéná kráji.
7 Kéroho morro phángyibo máská mándé the máská tuté
the koléncá szávé ávéná tutár,
lé csávéncá szávé kérgyoná pálá ode.
Kádo ávélá jég phángyibo pé szekkon reme,
té áváv tro Dél,
the tré csávéngro szávé ávéná tutár.
8 Tuké the koléngé szávé ávéná tutár
doho o thém káj bésész ákáná szár idegenyon,
o szászto thém Kánaán,
té ávél tumáro mindig,
the mé ávoho léngro Dél.
9 The inké ode phéngyász o Dél lé Ábrahámoszké:
— The tu nyikér morro phángyibo,
tu the kolá szávé ávéná tutár
the káthá tré csávé!
10 Kádo hin morro phángyibo szávo hin té nyikérén lész,
o phángyibo máská mándé the máská tuméndé
the kolá szávé ávéná tutár:
szekkon musá máská tuméndé té ávén körbecsindé!c
11 Körbe té ávén csindé án mortyi télál,
the kodo té ávél lé phángyimászkro jelosz
máská mándé the máská tuméndé!
12 Káná ohhto gyészéngré ávéná,
tumáré szászté csávé
the té kolá szávé kérgyoná,
körbe té ávén csindé.
Té kolá szávé án tro khér neszveilé,
the té kolá szávén cingyán lén kátho idegenye,
szávé ná tutár hiné.
13 Muszáj hin körbe té ávén csindé
té o szogálovi szávé kérgyilé án tro khér,
the té kolá szávén cingyán lén!
Morro phángyibo pé tumáro mász dikhjolá pé szekkon reme.
14 Jég mus szávo nányi körbecsindo án mortyi télál,
ári ávélá csudino máská pészkro néposz,
vás kode ké ná nyikérgyász morro phángyibo.
15 O Dél inké ode phéngyász lé Ábrahámoszké:
— Té ná máj phénész trá rromnyáké Szárai,
ké lákro náv ávélá Sárá.
16 Mé áldinoho lá,
doho tut jékhé csász látár,
the áldinoho lá.
The népi ávéná látár
the néponéngré kráji ávéná látár.
17 O Ábrahám csugyász pész lé csékátehe pé phu,
the án pészté ászányász the ode gindingyász:
„Té máj sej ávél jékhé mánusész ko săl bors jég cino csávo?
Máj sej té neszvejol i Sárá ko ényávárdés bors?”
18 The ode phéngyász lé Délészké:
— Po Ismáel nástig té ávélász dumá?
19 O Dél ode phéngyász lészké:
— Ná!
Csácsész tri rromnyi i Sárá neszvejolá tuké jékhé csász,
the kide csuvehe lészkro náv Izsák.
Kéroho morro phángyibo lehe
té ávél jég phángyibo pé szekkon reme
the koléncá szávé kérgyoná pálá lészté.
20 The té vás o Ismáel hájárgyom tut.
Dikh,
áldinoho lész,
ode kéroho té ávén lész but ciné csávé
the bárároho lészkro nyámosz zorész buténcá.
Ávélá o dád désudujéngré kráji.
Kéroho ándrá lészté jég báro néposz.
21 De morro phángyibo lé Izsákohá kéroho lész,
szávész neszvejolá lész i Sárá pálá jég bors.
22 Pálá szo dumázingyász lé Ábrahámohá,
o Dél opré gijász pészké lésztár.
23 The án kodo gyész o Ábrahám lijász pészkré csász lé Ismáelosz
the szekkonén szávé neszveilé án lészkro khér,
the szekkoné szogálovonén szávé hászlé cindé pé lovéndé,
szekkoné musén án lészkro khér,
the körbe csingyász lén án mortyi télál,
szár phéngyász lészké o Dél.
24 Lé Ábrahámosz hász lész ényávárdés the ényá bors
káná körbe hászlo csindo án mortyi télál.
25 The lészkré csász lé Ismáelosz désutrin bors hász lész,
káná körbe hászlo csindo án mortyi télál.
26 O Ábrahám the lészkro csávo o Ismáel
án kodo gyész hász lé körbecsindé.
27 The o szászté mánusá ándrá lészkro khér,
szávé neszveilé án lészkro khér,
szávén cingyász lén kátho idegenye,
von körbe hászlé csindé lehe án jékháté.