Lakhatyikone betüvonența (k)     Ungure betüvonéncá     Alfabeto rromano o internacionalo
O Jézusisz opré támadinél
20
1 Án kurko gyész i Máriá káthá Magdalá
gijá jokor toszárrá ko sirosz
the dikhjá ké o bárr fére hászlo lilo kátho sirosz.
2 Kide ké násjá ko Simon Péter the ká kokovér tanitványisz,
szávo drágon hász lé Jézusészké,
the phéngyá léngé:
— Ligindé lé rájász ándrá sirosz,
the ná dzsánász,
ké káj csudé lész!
3 Kide ké o Péter the okovér tanitványisz
ári gilé the gilé kárig o sirosz.
4 Náslé o lédujá án jékháté,
the okovér tanitványisz násjá máj szigo szár o Péter,
the esövon riszjá ko sirosz.
5 Télé bángyijász the dikhjá o lepedövi,
de ná gijá ándré.
6 Akor o Simon Péter,
szávo pálá lészté ávijá,
té vo riszjá,
the ándré gijá án sirosz,
the dikhjá ké o lepedövi kodé hiné.
7 The o khoszno,
szávo hász csudo pé lé Jézusészkro séro,
ná hászlo án jékháté lé lepedövonéncá,
hanem külen hászlo jékhétáné hhuno.
8 Akor ándré gijá okovér tanitványisz,
szávo esövon riszjá ko sirosz,
dikhjá the páttyányá.
9 Ké inké ná értindé o Iribo,
ké o Jézusisz opré kámpijá té támadinél ándrá méribo.
10 Akor o tanitványá khéré gilé.
O Jézusisz szikávél pész lá Máriáké káthá Magdalá
11 The i Máriá ári ácsélász páso sirosz rojindor.
The szár rovélász,
télé bángyijá ko sirosz.
12 The dikhjá dujé angyalán án párné rizész,
szávé télé hászlé béslé án kodo thán,
káj hászlo csudo ánglál ode lé Jézusészkro testosz.
Jékh hász béslo káj hász lészkro séro,
the jékh hászlo ká lészkré pungré.
13 The phéndé láké:
— Dzsujé,
szosztár rovész?
Voj phéngyá léngé:
— Vás kode ké ligindé morré rájász,
the ná dzsánáv ké káj csudé lész.
14 Pálá szoszté phéngyá kálá,
pálé riszejijá the dikhjá lé Jézusész káj kodé ácsél,
de ná dzsángjá ké o Jézusisz hin.
15 Phéngyá láké o Jézusisz:
— Dzsujé,
szosztár rovész?
Kász roszárész?
Voj gindingyá ké o kertészisz hin,
the ode phéngyá lészké:
— Rájá,
dáke tu ligingyán lész,
phén mángé káj csunyán lész,
káj té dzsáv té láv lész.
16 Phéngyá láké o Jézusisz:
— Mária!
Voj pálé riszejijá the phéngyá lészké,
pé lé zsidovonéngri csib:
— Rabboni!
szávo ode jelentinél:
„tanitovosz”.
17 Phéngyá láké o Jézusisz:
— Ná nyikér mán pálé,
ké inké ná gijom opré ká morro Dád.
Dzsá ká morré phrálá the phén léngé,
ké opré dzsáv ká morro Dád the ká tumáro Dád,
ká morro Dél the ká tumáro Dél!
18 I Máriá káthá Magdalá gijá
the phéngyá lé tanitványonéngé:
— Dikhjom lé Rájász.
The phéngyá léngé szo phéngyász o Jézusisz.
O Jézusisz szikávél pész pészkré tanitványonéngé
19 Sze án kodo kurko,
káná retyi hász,
pé káná o udárá phánglé hászlé
kodé káj án jékháté hász o tanitványá,
ké dáráné káthá lé zsidovonéngré vezetővi,
ávijá o Jézusisz.
Ácsijá máská léndé the phéngyá léngé:
— Békességosz té ávél tumén!
20 Pálá szoszté phéngyá léngé kede,
szikágyá léngé pészkré vásztá the pészkro pásváro.
Kide ké akor o tanitványá örvendindé,
ké dikhlé lé Rájász.a
21 Kide ké o Jézusisz phéngyá léngé inké jékhár:
— Békességosz té ávél tumén!
Kide szár mán trányá mán morro Dád,
kide trádáv té mé tumén.
22 Pálá szo phéngyá kede,
phurnyá pé léndé the phéngyá léngé:
— Lén lé Szent Lelkosz!
23 Koléngé kászké bocsátinéná léngré bűni,
bocsátimén ávéná,
the koléngé szávéngé ná bocsátinéná léngré bűni,
ná ávéná bocsátimén.
O Jézusisz szikávél pész lé Tamásészké
24 O Tamás,
szávo máj bicsolász Ikre,
jékh másko désuduj,
ná hász léncá káná ávijá o Jézusisz.
25 Kide ké kokolávérá tanitványá phéndé lészké:
— Dikhjám lé rájász!
The vo phéngyá léngé:
— Dáke ná dikhoho pé lészkré vásztá lé kerféngro thán,
dáke ná csoho morro ángusno án lé kerféngro thán,
the dáke ná csoho morro vászt án lészkro pásváro,
ná páttyoho sohán.
26 Pálá jékh kurko máj késön,
lé Jézusészkré tanitványá páné án khér hászlé,
the léncá hász té o Tamás.
Pé káná o udárá phánglé hász,
ávijá o Jézusisz,
án máskár ácsijá the phéngyá léngé:
— Békességosz té ávél tumén!
27 The phéngyá lé Tamásészké:
— Csu tro ángusno ákáj the dikh morré vásztá!
Nyikér tro vászt ákáj the csu án morro pásváro!
Ná áv hitetlenon,
hanem páttyá!
28 O Tamás phéngyá:
— Morro Ráj the morro Dél!
29 Phéngyá lészké o Jézusisz:
— Vás kode ké dikhján mán,
páttyányán.
Báhhtálé hin kolá,
szávé ná dikhlé mán the páttyán.b
30 O Jézusisz máj kérgyá but ávérá jeli
ánglá pészkré tanitványá,
szávé nányilé irimén án kede könyve.
31 De kálá hász irimén,
káj tumén té páttyán,
ké o Jézusisz hin o krájisz tráno kátho Dél,
lé Délészkro csávo,
the dáké páttyán kede,
káj té ávél tumén életosz pordál lészkro náv.