Politica de confidențialitate

Locația acestui server este în UE și se află sub incidența Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) . Acest site nu folosește cookie-uri sau alte metode prin care vizitatorii ar putea fi identificați. Unele date care sunt stocate ar permite identificarea vizitatorilor doar dacă ar fi combinate cu alte date la care operatorii acestui site nu au acces. Aceste date sunt stocate pentru motivele legitime enumerate mai jos.